سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56C0T-IR

424,000تومان 394,320تومان 424,000تومان

THC-T120-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-P

495,000تومان 460,350تومان 495,000تومان

DS-2CE56D0T-IPF

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IPF

506,000تومان 470,580تومان 506,000تومان

THC-T220-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T220-P

525,000تومان 488,250تومان 525,000تومان

DS-2CE56D0T-IRP

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRP

528,000تومان 491,040تومان 528,000تومان

THC-T120

دوربین مداربسته Dome
THC-T120

535,000تومان 497,550تومان 535,000تومان

DS-2CE56D0T-IRMM

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRMM

540,000تومان 502,200تومان 540,000تومان

THC-T140-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T140-P

590,000تومان 548,700تومان 590,000تومان

THC-T140

دوربین مداربسته Dome
THC-T140

635,000تومان 590,550تومان 635,000تومان

THC-T240-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T240-P

675,000تومان 627,750تومان 675,000تومان

THC-T120-M

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-M

685,000تومان 637,050تومان 685,000تومان

THC-T140-M

دوربین مداربسته Dome
THC-T140-M

735,000تومان 683,550تومان 735,000تومان