سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56C0T-IR

303,000تومان 281,790تومان 303,000تومان

THC-T120-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-P

395,000تومان 367,350تومان 395,000تومان

THC-T220-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T220-P

415,000تومان 385,950تومان 415,000تومان

DS-2CE56D0T-IRP

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRP

422,000تومان 392,460تومان 422,000تومان

THC-T120

دوربین مداربسته Dome
THC-T120

430,000تومان 399,900تومان 430,000تومان

THC-T140-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T140-P

470,000تومان 437,100تومان 470,000تومان

DS-2CE56D0T-IRM

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IRM

495,000تومان 460,350تومان 495,000تومان

DS-2CE56D0T-IT1

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE56D0T-IT1

528,000تومان 491,040تومان 528,000تومان

THC-T140

دوربین مداربسته Dome
THC-T140

530,000تومان 492,900تومان 530,000تومان

THC-T120-M

دوربین مداربسته Dome
THC-T120-M

541,000تومان 503,130تومان 541,000تومان

DS-2CE76D3T-ITMF

دوربین مداربسته Dome
DS-2CE76D3T-ITMF

570,000تومان 530,100تومان 570,000تومان

THC-T240-P

دوربین مداربسته Dome
THC-T240-P

590,000تومان 548,700تومان 590,000تومان