سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Bullet ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7 8  

DS-2CE16C0T-IRP

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CE16C0T-IRP

616,000تومان 572,880تومان 616,000تومان

THC-B120-P

دوربین مداربسته Bullet
THC-B120-P

740,000تومان 688,200تومان 740,000تومان

DS-2CE16D0T-ITPF

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CE16D0T-ITPF

749,000تومان 696,570تومان 749,000تومان

THC-B140-P

دوربین مداربسته Bullet
THC-B140-P

835,000تومان 776,550تومان 835,000تومان

THC-B120-M

دوربین مداربسته Bullet
THC-B120-M

890,000تومان 827,700تومان 890,000تومان

DS-2CE16D0T-IR

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CE16D0T-IR

915,000تومان 850,950تومان 915,000تومان

DS-2CE16D0T-ITF

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CE16D0T-ITF

915,000تومان 850,950تومان 915,000تومان

THC-B120-MPIRL

دوربین مداربسته Bullet
THC-B120-MPIRL

958,000تومان 890,940تومان 958,000تومان

THC-B220

دوربین مداربسته Bullet
THC-B220

995,000تومان 925,350تومان 995,000تومان

THC-B140-M

دوربین مداربسته Bullet
THC-B140-M

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

DS-2CE16D0T-IRE

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CE16D0T-IRE

1,081,000تومان 1,005,330تومان 1,081,000تومان

THC-B220-M

دوربین مداربسته Bullet
THC-B220-M

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان