سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Speed Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

PTZ-T4215I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4215I-D

8,150,000تومان 7,579,500تومان 8,150,000تومان

PTZ-T4225I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4225I-D

9,230,000تومان 8,583,900تومان 9,230,000تومان

PTZ-T5225I-A

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T5225I-A

10,300,000تومان 9,579,000تومان 10,300,000تومان

DS-2AE4225TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4225TI-D

12,017,000تومان 11,175,810تومان 12,017,000تومان

DS-2AE5225TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5225TI-A

13,300,000تومان 12,369,000تومان 13,300,000تومان

DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7230TI-A

21,283,000تومان 19,793,190تومان 21,283,000تومان

DS-2AE7123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7123TI-A

DS-2AE5123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123TI-A

DS-2AE4123TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4123TI-D

DS-2DE3304W-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE3304W-DE

DS-2AE4223T-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4223T-A

DS-2AE4223TI-D

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE4223TI-D