دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,133,000تومان 1,053,690تومان 1,133,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,340,000تومان 1,246,200تومان 1,340,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,370,000تومان 1,274,100تومان 1,370,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,710,000تومان 1,590,300تومان 1,710,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,005,000تومان 1,864,650تومان 2,005,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,062,000تومان 1,917,660تومان 2,062,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,150,000تومان 1,999,500تومان 2,150,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

DS-7608NI-Q1/8P

8 کانال
DS-7608NI-Q1/8P

2,594,000تومان 2,412,420تومان 2,594,000تومان