دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR2

8 کانال
NVR2

675,000تومان 607,500تومان 675,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

1,869,600تومان 1,682,640تومان 1,869,600تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,289,600تومان 2,060,640تومان 2,289,600تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,012,000تومان 2,710,800تومان 3,012,000تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,624,000تومان 3,261,600تومان 3,624,000تومان

DS-7600NI-E1/A

8 کانال
DS-7600NI-E1/A

DS-7108NI-SN

8 کانال
DS-7108NI-SN

DS-7608NI-E1

8 کانال
DS-7608NI-E1

DS-7108NI-E1/V/W

8 کانال
DS-7108NI-E1/V/W

DS-7608NI-V

8 کانال
DS-7608NI-V

DS-7108NI-E1/M

8 کانال
DS-7108NI-E1/M