دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,168,000تومان 1,051,200تومان 1,168,000تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,239,000تومان 1,115,100تومان 1,239,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,544,000تومان 1,389,600تومان 1,544,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,911,000تومان 1,719,900تومان 1,911,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,094,000تومان 1,884,600تومان 2,094,000تومان

NVR 4CH NG

4 کانال
NVR 4CH NG

DS-7104NI-SN

4 کانال
DS-7104NI-SN

DS-7604NI-V

4 کانال
DS-7604NI-V