دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

6,481,200تومان 5,833,080تومان 6,481,200تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

7,692,960تومان 6,923,664تومان 7,692,960تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

8,847,960تومان 7,963,164تومان 8,847,960تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

9,785,160تومان 8,806,644تومان 9,785,160تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4