دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

5,892,000تومان 5,302,800تومان 5,892,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

6,993,600تومان 6,294,240تومان 6,993,600تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

8,043,600تومان 7,239,240تومان 8,043,600تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

8,895,600تومان 8,006,040تومان 8,895,600تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4