دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

10,234,000تومان 9,517,620تومان 10,234,000تومان

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

10,350,000تومان 9,625,500تومان 10,350,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

12,241,000تومان 11,384,130تومان 12,241,000تومان

DS-7732NI-Q4/16P

32 کانال
DS-7732NI-Q4/16P

14,830,000تومان 13,791,900تومان 14,830,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

15,758,000تومان 14,654,940تومان 15,758,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

NVR4

32 کانال
NVR4