دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

12,130,000تومان 11,280,900تومان 12,130,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

14,689,000تومان 13,660,770تومان 14,689,000تومان

DS-7732NI-Q4/16P

32 کانال
DS-7732NI-Q4/16P

17,796,000تومان 16,550,280تومان 17,796,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

18,842,000تومان 17,523,060تومان 18,842,000تومان

DS-7732NI-E4/16P

32 کانال
DS-7732NI-E4/16P

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8

DS-9632NI-I16

32 کانال
DS-9632NI-I16

NVR4

32 کانال
NVR4

 DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4