دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

3,390,000تومان 3,152,700تومان 3,390,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

3,820,000تومان 3,552,600تومان 3,820,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

4,189,000تومان 3,895,770تومان 4,189,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

4,448,000تومان 4,136,640تومان 4,448,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

4,654,000تومان 4,328,220تومان 4,654,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

5,042,000تومان 4,689,060تومان 5,042,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

6,670,000تومان 6,203,100تومان 6,670,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

8,250,000تومان 7,672,500تومان 8,250,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

8,896,000تومان 8,273,280تومان 8,896,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

9,480,000تومان 8,816,400تومان 9,480,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

9,803,000تومان 9,116,790تومان 9,803,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

11,661,000تومان 10,844,730تومان 11,661,000تومان