دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR3

16 کانال
NVR3

1,275,000تومان 1,147,500تومان 1,275,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,039,796تومان 2,266,440تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,728,440تومان 2,455,596تومان 2,728,440تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,474,240تومان 3,126,816تومان 3,474,240تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,649,040تومان 4,184,136تومان 4,649,040تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

5,280,000تومان 4,752,000تومان 5,280,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

6,107,640تومان 5,496,876تومان 6,107,640تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

7,417,080تومان 6,675,372تومان 7,417,080تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

8,349,000تومان 7,514,100تومان 8,349,000تومان

DS-7616NI-ST

16 کانال
DS-7616NI-ST

DS-7616NI-SP

16 کانال
DS-7616NI-SP