دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR3

16 کانال
NVR3

1,275,000تومان 1,147,500تومان 1,275,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,060,400تومان 1,854,360تومان 2,060,400تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,480,400تومان 2,232,360تومان 2,480,400تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,158,400تومان 2,842,560تومان 3,158,400تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,226,400تومان 3,803,760تومان 4,226,400تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

4,492,800تومان 4,043,520تومان 4,492,800تومان

DS-7616NI-K2/16P

16 کانال
DS-7616NI-K2/16P

4,800,000تومان 4,320,000تومان 4,800,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

5,552,400تومان 4,997,160تومان 5,552,400تومان

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

6,742,800تومان 6,068,520تومان 6,742,800تومان

DS-7716NI-K4/16P

16 کانال
DS-7716NI-K4/16P

7,590,000تومان 6,831,000تومان 7,590,000تومان

DS-7616NI-ST

16 کانال
DS-7616NI-ST

DS-7616NI-SP

16 کانال
DS-7616NI-SP