دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

3,140,000تومان 2,920,200تومان 3,140,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

3,540,000تومان 3,292,200تومان 3,540,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

3,935,000تومان 3,659,550تومان 3,935,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

4,179,000تومان 3,886,470تومان 4,179,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

4,372,000تومان 4,065,960تومان 4,372,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

4,736,000تومان 4,404,480تومان 4,736,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

6,266,000تومان 5,827,380تومان 6,266,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

7,650,000تومان 7,114,500تومان 7,650,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

8,357,000تومان 7,772,010تومان 8,357,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

8,905,000تومان 8,281,650تومان 8,905,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

9,350,000تومان 8,695,500تومان 9,350,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

10,954,000تومان 10,187,220تومان 10,954,000تومان