دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,620,000تومان 1,506,600تومان 1,620,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,620,000تومان 2,436,600تومان 2,620,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,760,000تومان 2,566,800تومان 2,760,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,980,000تومان 2,771,400تومان 2,980,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,082,000تومان 2,866,260تومان 3,082,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

3,345,000تومان 3,110,850تومان 3,345,000تومان

DVR-208Q-K2

8 کانال
DVR-208Q-K2

3,350,000تومان 3,115,500تومان 3,350,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

4,350,000تومان 4,045,500تومان 4,350,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

4,720,000تومان 4,389,600تومان 4,720,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

5,124,000تومان 4,765,320تومان 5,124,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

7,314,000تومان 6,802,020تومان 7,314,000تومان