دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

2,140,000تومان 1,990,200تومان 2,140,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

2,570,000تومان 2,390,100تومان 2,570,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,630,000تومان 2,445,900تومان 2,630,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

3,070,000تومان 2,855,100تومان 3,070,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,684,000تومان 3,426,120تومان 3,684,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

3,750,000تومان 3,487,500تومان 3,750,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

3,802,000تومان 3,535,860تومان 3,802,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

4,014,000تومان 3,733,020تومان 4,014,000تومان

DVR-208Q-K2

8 کانال
DVR-208Q-K2

4,080,000تومان 3,794,400تومان 4,080,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

4,990,000تومان 4,640,700تومان 4,990,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

5,370,000تومان 4,994,100تومان 5,370,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

6,126,000تومان 5,697,180تومان 6,126,000تومان