دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,336,500تومان 1,485,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,800,000تومان 1,620,000تومان 1,800,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,872,288تومان 2,080,320تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,827,000تومان 2,544,300تومان 2,827,000تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان

DS-7208HTHI-K2

8 کانال
DS-7208HTHI-K2

6,527,400تومان 5,874,660تومان 6,527,400تومان

DS-7208HQHI-K2

8 کانال
DS-7208HQHI-K2

DS-7208HUHI-F1/N

8 کانال
DS-7208HUHI-F1/N

DS-7208HUHI-F2/N

8 کانال
DS-7208HUHI-F2/N

DS-7208HUHI-F2/N

8 کانال
DS-7208HUHI-F2/N

DS-8108HGHI-SH

8 کانال
DS-8108HGHI-SH