دستگاه ضبط DVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

1,210,000تومان 1,125,300تومان 1,210,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,480,000تومان 1,376,400تومان 1,480,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,705,000تومان 1,585,650تومان 1,705,000تومان

DS-7204HGHI-F1

4 کانال
DS-7204HGHI-F1

1,945,000تومان 1,808,850تومان 1,945,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

2,140,000تومان 1,990,200تومان 2,140,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

2,430,000تومان 2,259,900تومان 2,430,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,662,000تومان 2,475,660تومان 2,662,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,830,000تومان 2,631,900تومان 2,830,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

4,284,000تومان 3,984,120تومان 4,284,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

4,705,000تومان 4,375,650تومان 4,705,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

4,989,000تومان 4,639,770تومان 4,989,000تومان

DS-7204HVI-SV

4 کانال
DS-7204HVI-SV