دستگاه ضبط DVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DVR-232Q-K2

32 کانال
DVR-232Q-K2

10,650,000تومان 9,904,500تومان 10,650,000تومان

DS-7232HQHI-K2

32 کانال
DS-7232HQHI-K2

13,265,000تومان 12,336,450تومان 13,265,000تومان

DS-7332HGHI-SH

32 کانال
DS-7332HGHI-SH

 DS-8132HGHI-SH

32 کانال
DS-8132HGHI-SH

DS-7224HQHI-K2

32 کانال
DS-7224HQHI-K2

DS-7232HVI-SH

32 کانال
DS-7232HVI-SH

DS-7332HWI-SH

32 کانال
DS-7332HWI-SH