دستگاه ضبط DVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DVR-232Q-K2

32 کانال
DVR-232Q-K2

8,650,000تومان 8,044,500تومان 8,650,000تومان

DS-7232HQHI-K2

32 کانال
DS-7232HQHI-K2

11,054,000تومان 10,280,220تومان 11,054,000تومان

DS-7332HGHI-SH

32 کانال
DS-7332HGHI-SH

 DS-8132HGHI-SH

32 کانال
DS-8132HGHI-SH

DS-7224HQHI-K2

32 کانال
DS-7224HQHI-K2

DS-7232HVI-SH

32 کانال
DS-7232HVI-SH

DS-7332HWI-SH

32 کانال
DS-7332HWI-SH