دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

216Q-F1

16 کانال
216Q-F1

3,178,000تومان 2,860,200تومان 3,178,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,420,252تومان 3,800,280تومان

216U-F1

16 کانال
216U-F1

5,636,000تومان 5,072,400تومان 5,636,000تومان

DS-7316HUHI-K4

16 کانال
DS-7316HUHI-K4

6,608,008تومان 5,947,208تومان 6,608,008تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

6,737,280تومان 6,063,552تومان 6,737,280تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

DS-7316HQHI-SH

16 کانال
DS-7316HQHI-SH

DS-8116HQHI-SH

16 کانال
DS-8116HQHI-SH

DS-8116HGHI-SH

16 کانال
DS-8116HGHI-SH

DS-7316HGHI-SH

16 کانال
DS-7316HGHI-SH