دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

2,880,000تومان 2,678,400تومان 2,880,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

3,380,000تومان 3,143,400تومان 3,380,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,648,000تومان 3,392,640تومان 3,648,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

4,720,000تومان 4,389,600تومان 4,720,000تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

4,920,000تومان 4,575,600تومان 4,920,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

5,480,000تومان 5,096,400تومان 5,480,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

5,516,000تومان 5,129,880تومان 5,516,000تومان

DVR-216Q-K2

16 کانال
DVR-216Q-K2

5,980,000تومان 5,561,400تومان 5,980,000تومان

DS-7216HQHI-K1/ECO

16 کانال
DS-7216HQHI-K1/ECO

6,149,000تومان 5,718,570تومان 6,149,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

6,469,000تومان 6,016,170تومان 6,469,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

8,550,000تومان 7,951,500تومان 8,550,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

9,850,000تومان 9,160,500تومان 9,850,000تومان