دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

PTZ-N2204I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2204I-DE3

6,150,000تومان 5,719,500تومان 6,150,000تومان

PTZ-N4215-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215-DE3

9,150,000تومان 8,509,500تومان 9,150,000تومان

PTZ-N4215I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215I-DE

11,600,000تومان 10,788,000تومان 11,600,000تومان

PTZ-N4225I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4225I-DE

12,700,000تومان 11,811,000تومان 12,700,000تومان

PTZ-N5225I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N5225I-AE

14,850,000تومان 13,810,500تومان 14,850,000تومان

DS-2DE4225IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4225IW-DE

14,881,000تومان 13,839,330تومان 14,881,000تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

15,292,000تومان 14,221,560تومان 15,292,000تومان

DS-2DE7184-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7184-AE

15,513,000تومان 14,427,090تومان 15,513,000تومان

PTZ-P332ZI-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-P332ZI-DE3

15,900,000تومان 14,787,000تومان 15,900,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

23,777,000تومان 22,112,610تومان 23,777,000تومان

DS-2DE7232IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7232IW-AE

27,351,000تومان 25,436,430تومان 27,351,000تومان

DS-2DE7320IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7320IW-AE

28,432,000تومان 26,441,760تومان 28,432,000تومان