دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

PTZ-N2204I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2204I-DE3

4,700,000تومان 4,371,000تومان 4,700,000تومان

PTZ-N2404I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N2404I-DE3

5,700,000تومان 5,301,000تومان 5,700,000تومان

PTZ-N4215-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215-DE3

8,750,000تومان 8,137,500تومان 8,750,000تومان

PTZ-N4215I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4215I-DE

9,750,000تومان 9,067,500تومان 9,750,000تومان

PTZ-N4225I-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N4225I-DE

11,750,000تومان 10,927,500تومان 11,750,000تومان

PTZ-N5225I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-N5225I-AE

13,750,000تومان 12,787,500تومان 13,750,000تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

13,943,000تومان 12,966,990تومان 13,943,000تومان

DS-2DE4225IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4225IW-DE

13,980,000تومان 13,001,400تومان 13,980,000تومان

DS-2DE7184-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7184-AE

14,573,000تومان 13,552,890تومان 14,573,000تومان

PTZ-P332ZI-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-P332ZI-DE3

14,800,000تومان 13,764,000تومان 14,800,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

22,336,000تومان 20,772,480تومان 22,336,000تومان

DS-2DE7232IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7232IW-AE

26,006,000تومان 24,185,580تومان 26,006,000تومان