دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,060,800تومان 6,354,720تومان 7,060,800تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

11,739,600تومان 10,565,640تومان 11,739,600تومان

DS-2DE5220I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220I-AE

11,739,600تومان 11,739,600تومان 11,739,600تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

12,231,600تومان 11,008,440تومان 12,231,600تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

12,314,400تومان 11,082,960تومان 12,314,400تومان

DS-2DE7230IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7230IW-AE

14,244,000تومان 12,819,600تومان 14,244,000تومان

DS-2DE7420IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7420IW-AE

17,076,000تومان 15,368,400تومان 17,076,000تومان

DS-2DE7430IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7430IW-AE

18,752,400تومان 16,877,160تومان 18,752,400تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE

21,014,400تومان 18,912,960تومان 21,014,400تومان

DS-2DE7330IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7330IW-AE

DS-2DE7186-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7186-AE

DS-2DF7286-AEL

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DF7286-AEL