دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 6,990,192تومان 7,766,880تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

12,913,560تومان 11,622,204تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5220I-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220I-AE

12,913,560تومان 12,913,560تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

13,454,760تومان 12,109,284تومان 13,454,760تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

13,545,840تومان 12,191,256تومان 13,545,840تومان

DS-2DE7230IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7230IW-AE

15,668,400تومان 14,101,560تومان 15,668,400تومان

DS-2DE7420IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7420IW-AE

18,783,600تومان 16,905,240تومان 18,783,600تومان

DS-2DE7430IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7430IW-AE

20,627,640تومان 18,564,876تومان 20,627,640تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE

23,115,840تومان 20,804,256تومان 23,115,840تومان

DS-2DE7330IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7330IW-AE

DS-2DE7186-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7186-AE

DS-2DF7286-AEL

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DF7286-AEL