دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Bullet,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7  

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

1,420,000تومان 1,320,600تومان 1,420,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,455,000تومان 1,353,150تومان 1,455,000تومان

IPC-B121H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B121H

1,630,000تومان 1,515,900تومان 1,630,000تومان

IPC-B121H-M

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B121H-M

1,760,000تومان 1,636,800تومان 1,760,000تومان

IPC-B140H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B140H

1,940,000تومان 1,804,200تومان 1,940,000تومان

DS-2CD1023G0-I

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CD1023G0-I

2,014,000تومان 1,873,020تومان 2,014,000تومان

DS-2CD2042WD-I

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CD2042WD-I

2,325,840تومان 2,163,032تومان 2,325,840تومان

IPC-B150H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B150H

2,350,000تومان 2,185,500تومان 2,350,000تومان

DS-2CD2020F-I

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CD2020F-I

2,640,000تومان 2,455,200تومان 2,640,000تومان

DS-2CD1043G0-I

دوربین مداربسته Bullet
DS-2CD1043G0-I

2,756,000تومان 2,563,080تومان 2,756,000تومان

IPC-B620H-V

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B620H-V

2,830,000تومان 2,631,900تومان 2,830,000تومان