دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

DS-2CD1123G0-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1123G0-I

1,252,800تومان 1,127,520تومان 1,252,800تومان

DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

1,393,200تومان 1,253,880تومان 1,393,200تومان

DS-2CD2120F-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2120F-I

1,519,200تومان 1,367,280تومان 1,519,200تومان

DS-2CD2420F-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2420F-IW

1,519,200تومان 1,367,280تومان 1,519,200تومان

DS-2CD2520F

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2520F

1,560,000تومان 1,404,000تومان 1,560,000تومان

DS-2CD2D14WD

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2D14WD

1,570,800تومان 1,413,720تومان 1,570,800تومان

DS-2CD1143G0-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1143G0-I

1,683,600تومان 1,515,240تومان 1,683,600تومان

DS-2CV2Q21FD-IW/32GB-T

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2Q21FD-IW/32GB-T

1,741,200تومان 1,567,080تومان 1,741,200تومان

DS-2CD2123G0-IS

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2123G0-IS

1,970,400تومان 1,773,360تومان 1,970,400تومان

DS-2CD2Q10FD-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2Q10FD-IW

2,006,400تومان 1,805,760تومان 2,006,400تومان

DS-2CD2342WD-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2342WD-I

2,019,600تومان 1,817,640تومان 2,019,600تومان

DS-2CD2442FWD-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2442FWD-IW

2,094,000تومان 1,884,600تومان 2,094,000تومان