دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

985,000تومان 916,050تومان 985,000تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

1,120,000تومان 1,041,600تومان 1,120,000تومان

IPC-T220

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220

1,180,000تومان 1,097,400تومان 1,180,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

IPC-T221H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T221H

1,390,000تومان 1,292,700تومان 1,390,000تومان

IPC-D121H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D121H

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,670,000تومان 1,553,100تومان 1,670,000تومان

DS-2CD2120F-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2120F-I

1,671,120تومان 1,554,142تومان 1,671,120تومان

DS-2CD2520F

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2520F

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

DS-2CD2122FWD-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2122FWD-I

1,711,000تومان 1,591,230تومان 1,711,000تومان

DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

1,730,000تومان 1,608,900تومان 1,730,000تومان