دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

916,800تومان 852,624تومان 916,800تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

954,000تومان 887,220تومان 954,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

973,200تومان 905,076تومان 973,200تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,080,000تومان 1,004,400تومان 1,080,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,265,000تومان 1,176,450تومان 1,265,000تومان

DS-2CD1123G0-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD1123G0-I

1,378,080تومان 1,281,615تومان 1,378,080تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T

1,532,520تومان 1,425,244تومان 1,532,520تومان

DS-2CV2U21FD-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CV2U21FD-IW

1,534,000تومان 1,426,620تومان 1,534,000تومان

DS-2CD2120F-I

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2120F-I

1,671,120تومان 1,554,142تومان 1,671,120تومان

DS-2CD2420F-IW

دوربین مداربسته Dome
DS-2CD2420F-IW

1,671,120تومان 1,554,142تومان 1,671,120تومان