دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

1,075,000تومان 999,750تومان 1,075,000تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

IPC-T220

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

1,590,000تومان 1,478,700تومان 1,590,000تومان

IPC-T221H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T221H

1,705,000تومان 1,585,650تومان 1,705,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

1,710,000تومان 1,590,300تومان 1,710,000تومان

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

1,760,000تومان 1,636,800تومان 1,760,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,790,000تومان 1,664,700تومان 1,790,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,990,000تومان 1,850,700تومان 1,990,000تومان

IPC-D121H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D121H

2,080,000تومان 1,934,400تومان 2,080,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

2,150,000تومان 1,999,500تومان 2,150,000تومان

IPC-B121H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B121H

2,150,000تومان 1,999,500تومان 2,150,000تومان