دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

916,800تومان 852,624تومان 916,800تومان

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

916,800تومان 852,624تومان 916,800تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

934,800تومان 869,364تومان 934,800تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

954,000تومان 887,220تومان 954,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

973,200تومان 905,076تومان 973,200تومان

IPC-B120H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120H

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,077,120تومان 1,001,722تومان 1,077,120تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,080,000تومان 1,004,400تومان 1,080,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,265,000تومان 1,176,450تومان 1,265,000تومان

IPC-B140H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B140H

1,300,000تومان 1,209,000تومان 1,300,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان