دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

845,300تومان 786,129تومان 845,300تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

874,500تومان 813,285تومان 874,500تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

913,000تومان 849,090تومان 913,000تومان

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

957,000تومان 890,010تومان 957,000تومان

IPC-T220

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

IPC-B120H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120H

1,023,000تومان 951,390تومان 1,023,000تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,023,000تومان 951,390تومان 1,023,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,077,120تومان 1,001,722تومان 1,077,120تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,094,500تومان 1,017,885تومان 1,094,500تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,244,250تومان 1,157,153تومان 1,244,250تومان

IPC-B140H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B140H

1,254,750تومان 1,166,918تومان 1,254,750تومان