دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

995,000تومان 925,350تومان 995,000تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

1,280,000تومان 1,190,400تومان 1,280,000تومان

IPC-T220

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220

1,280,000تومان 1,190,400تومان 1,280,000تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

1,480,000تومان 1,376,400تومان 1,480,000تومان

IPC-T221H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T221H

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

1,580,000تومان 1,469,400تومان 1,580,000تومان

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

1,630,000تومان 1,515,900تومان 1,630,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,660,000تومان 1,543,800تومان 1,660,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,850,000تومان 1,720,500تومان 1,850,000تومان

IPC-D121H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D121H

1,920,000تومان 1,785,600تومان 1,920,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

IPC-B121H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B121H

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان