دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

1,020,000تومان 948,600تومان 1,020,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,060,000تومان 985,800تومان 1,060,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,160,000تومان 1,078,800تومان 1,160,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,370,000تومان 1,274,100تومان 1,370,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,520,000تومان 1,413,600تومان 1,520,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,620,000تومان 1,506,600تومان 1,620,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,650,000تومان 1,534,500تومان 1,650,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

2,060,000تومان 1,915,800تومان 2,060,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

2,240,000تومان 2,083,200تومان 2,240,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,475,000تومان 2,301,750تومان 2,475,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,520,000تومان 2,343,600تومان 2,520,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,550,000تومان 2,371,500تومان 2,550,000تومان