دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

891,000تومان 828,630تومان 891,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

980,000تومان 911,400تومان 980,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,040,000تومان 967,200تومان 1,040,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,133,000تومان 1,053,690تومان 1,133,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,340,000تومان 1,246,200تومان 1,340,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,353,000تومان 1,258,290تومان 1,353,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

1,380,000تومان 1,283,400تومان 1,380,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,378,595تومان 1,482,360تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,710,000تومان 1,590,300تومان 1,710,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,050,000تومان 1,906,500تومان 2,050,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 1,940,836تومان 2,086,920تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,150,000تومان 1,999,500تومان 2,150,000تومان