دستگاه ضبط NVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط NVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-Q1

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-Q2

۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-Q1

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K1

۴,۰۳۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-K1

۴,۲۷۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K1

۴,۶۷۸,۱۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q1

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K2

۵,۵۴۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q2

۵,۹۶۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K2

۶,۳۶۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7632NI-K2

۹,۸۷۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4

۱۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-K4

۱۱,۹۶۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4

۱۵,۰۷۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4/16P

۱۷,۰۵۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4/16P

۲۰,۹۳۴,۰۰۰ تومان
 1 2  
هایک ویژن ,

فیلتر براساس

انواع دستگاه ضبط NVR

4 کانال
8 کانال
16 کانال
32 کانال
64 کانال
128 کانال
256 کانال

برند

داهوا
هایک ویژن
های لوک