دستگاه ضبط NVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط NVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-K1

۳,۵۱۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-E2

۳,۸۰۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K1

۳,۸۳۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-E2

۴,۱۸۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q1

۴,۵۷۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q2

۴,۹۵۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K2

۵,۴۷۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4

۱۰,۲۲۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4

۱۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4

۱۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4/16P

۱۲,۸۳۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4/16P

۱۶,۲۶۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4/16P

۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
 1 2  
هایک ویژن ,

فیلتر براساس

انواع دستگاه ضبط NVR

4 کانال
8 کانال
16 کانال
32 کانال
64 کانال
128 کانال
256 کانال

برند

داهوا
هایک ویژن
های لوک