دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,090,000تومان 1,013,700تومان 1,090,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,155,000تومان 1,074,150تومان 1,155,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,370,000تومان 1,274,100تومان 1,370,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,405,000تومان 1,306,650تومان 1,405,000تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

1,610,000تومان 1,497,300تومان 1,610,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

1,612,000تومان 1,499,160تومان 1,612,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

1,800,000تومان 1,674,000تومان 1,800,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,005,000تومان 1,864,650تومان 2,005,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,062,000تومان 1,917,660تومان 2,062,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,200,000تومان 2,046,000تومان 2,200,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,467,000تومان 2,294,310تومان 2,467,000تومان