دستگاه ضبط NVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط NVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-Q1

۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-Q1

۳,۶۸۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-K1

۳,۷۲۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-E2

۳,۸۰۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-E2

۴,۱۸۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K1

۴,۳۰۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K2

۴,۴۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q1

۴,۸۵۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K2

۵,۰۴۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q2

۵,۲۵۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4

۱۰,۸۵۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4

۱۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4/16P

۱۳,۶۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4

۱۳,۹۰۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4/16P

۱۷,۲۶۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4/16P

۲۰,۴۶۸,۰۰۰ تومان
 1 2  
هایک ویژن ,

فیلتر براساس

انواع دستگاه ضبط NVR

4 کانال
8 کانال
16 کانال
32 کانال
64 کانال
128 کانال
256 کانال

برند

داهوا
هایک ویژن
های لوک