دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,652,000تومان 1,536,360تومان 1,652,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,077,000تومان 1,931,610تومان 2,077,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,552,000تومان 2,373,360تومان 2,552,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

2,682,000تومان 2,494,260تومان 2,682,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

2,729,000تومان 2,537,970تومان 2,729,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,073,000تومان 2,857,890تومان 3,073,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,160,000تومان 2,938,800تومان 3,160,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,240,000تومان 3,013,200تومان 3,240,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

3,386,000تومان 3,148,980تومان 3,386,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

3,648,000تومان 3,392,640تومان 3,648,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

3,707,000تومان 3,447,510تومان 3,707,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

3,762,000تومان 3,498,660تومان 3,762,000تومان