دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,336,500تومان 1,485,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,386,000تومان 1,540,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,872,288تومان 2,080,320تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,214,960تومان 1,993,464تومان 2,214,960تومان

DS-7204HUHI K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI K1/P

2,704,680تومان 2,434,212تومان 2,704,680تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,356,760تومان 3,021,084تومان 3,356,760تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,420,252تومان 3,800,280تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان

DS-7224HQHI-K2

32 کانال
DS-7224HQHI-K2

5,731,000تومان 5,157,900تومان 5,731,000تومان

DS-7232HQHI-K2

32 کانال
DS-7232HQHI-K2

6,099,500تومان 5,489,550تومان 6,099,500تومان