دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,467,000تومان 1,364,310تومان 1,467,000تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,381,050تومان 1,485,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,432,200تومان 1,540,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,934,698تومان 2,080,320تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,212,000تومان 2,057,160تومان 2,212,000تومان

DS-7204HUHI K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI K1/P

2,701,000تومان 2,511,930تومان 2,701,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,353,000تومان 3,118,290تومان 3,353,000تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,376,000تومان 3,139,680تومان 3,376,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,534,261تومان 3,800,280تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,936,000تومان 4,590,480تومان 4,936,000تومان

DS-7208HTHI-K2

8 کانال
DS-7208HTHI-K2

6,519,000تومان 6,062,670تومان 6,519,000تومان

DS-7316HUHI-K4

16 کانال
DS-7316HUHI-K4

6,608,008تومان 6,145,448تومان 6,608,008تومان