دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,335,600تومان 1,202,040تومان 1,335,600تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,350,000تومان 1,215,000تومان 1,350,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,400,000تومان 1,260,000تومان 1,400,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

1,891,200تومان 1,702,080تومان 1,891,200تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,013,600تومان 1,812,240تومان 2,013,600تومان

DS-7204HUHI K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI K1/P

2,458,800تومان 2,212,920تومان 2,458,800تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,051,600تومان 2,746,440تومان 3,051,600تومان

DS-7208HUHI/K1

8 کانال
DS-7208HUHI/K1

3,073,200تومان 2,765,880تومان 3,073,200تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,454,800تومان 3,109,320تومان 3,454,800تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,492,800تومان 4,043,520تومان 4,492,800تومان

DS-7224HQHI-K2

32 کانال
DS-7224HQHI-K2

5,210,000تومان 4,689,000تومان 5,210,000تومان

DS-7232HQHI-K2

32 کانال
DS-7232HQHI-K2

5,545,000تومان 4,990,500تومان 5,545,000تومان