دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,218,000تومان 2,062,740تومان 2,218,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,620,000تومان 2,436,600تومان 2,620,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,082,000تومان 2,866,260تومان 3,082,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,236,000تومان 3,009,480تومان 3,236,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

3,345,000تومان 3,110,850تومان 3,345,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

3,583,000تومان 3,332,190تومان 3,583,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

3,921,000تومان 3,646,530تومان 3,921,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

4,157,000تومان 3,866,010تومان 4,157,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

4,893,000تومان 4,550,490تومان 4,893,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

5,124,000تومان 4,765,320تومان 5,124,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

5,738,000تومان 5,336,340تومان 5,738,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

7,314,000تومان 6,802,020تومان 7,314,000تومان