دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5 6  

DS-7204HGHI-F1

4 کانال
DS-7204HGHI-F1

1,000,000تومان 930,000تومان 1,000,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,492,000تومان 1,387,560تومان 1,492,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,432,200تومان 1,540,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

1,743,000تومان 1,620,990تومان 1,743,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

2,066,000تومان 1,921,380تومان 2,066,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,414,000تومان 2,245,020تومان 2,414,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

2,638,000تومان 2,453,340تومان 2,638,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

2,797,000تومان 2,601,210تومان 2,797,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

3,292,000تومان 3,061,560تومان 3,292,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

3,600,480تومان 3,348,447تومان 3,600,480تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,861,000تومان 3,590,730تومان 3,861,000تومان