دستگاه ضبط DVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط DVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط DVR

DVR-104G-F1

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204G-F1

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-108G-F1

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-F1

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-K1

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208G-F1

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-F1

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-116G-F1

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-K1

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-F1

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-216G-K1

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-216G-F1

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K1

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K2

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F1

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-F1

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-K1

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F2

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K1

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K2

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-232G-K2

۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-F2

۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-K2

۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-232Q-K2

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 1  
های لوک ,

فیلتر براساس

انواع دستگاه ضبط DVR

4 کانال
8 کانال
16 کانال
32 کانال

برند

هایک ویژن
داهوا
های لوک