دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

204Q-F1

4 کانال
204Q-F1

1,149,000تومان 1,034,100تومان 1,149,000تومان

204U-F1

4 کانال
204U-F1

1,778,000تومان 1,600,200تومان 1,778,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,800,000تومان 1,620,000تومان 1,800,000تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,827,000تومان 2,544,300تومان 2,827,000تومان

216Q-F1

16 کانال
216Q-F1

3,178,000تومان 2,860,200تومان 3,178,000تومان

216U-F1

16 کانال
216U-F1

5,636,000تومان 5,072,400تومان 5,636,000تومان