دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

850,000تومان 790,500تومان 850,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

950,000تومان 883,500تومان 950,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,080,000تومان 1,004,400تومان 1,080,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,108,800تومان 1,031,184تومان 1,108,800تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,170,000تومان 1,088,100تومان 1,170,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,200,000تومان 1,116,000تومان 1,200,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,720,000تومان 1,599,600تومان 1,720,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

1,850,000تومان 1,720,500تومان 1,850,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,950,000تومان 1,813,500تومان 1,950,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

2,080,000تومان 1,934,400تومان 2,080,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,100,000تومان 1,953,000تومان 2,100,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,350,000تومان 2,185,500تومان 2,350,000تومان