دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

730,000تومان 678,900تومان 730,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

768,000تومان 714,240تومان 768,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

922,000تومان 857,460تومان 922,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

960,000تومان 892,800تومان 960,000تومان

204Q-F1

4 کانال
204Q-F1

1,044,000تومان 970,920تومان 1,044,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,190,000تومان 1,106,700تومان 1,190,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

1,536,000تومان 1,428,480تومان 1,536,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,699,000تومان 1,580,070تومان 1,699,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,705,000تومان 1,585,650تومان 1,705,000تومان

204U-F1

4 کانال
204U-F1

1,728,000تومان 1,555,200تومان 1,728,000تومان

DVR-204UF1

4 کانال
DVR-204UF1

1,728,000تومان 1,607,040تومان 1,728,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,810,000تومان 1,683,300تومان 1,810,000تومان