دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

DVR-104G-F1

4 کانال
DVR-104G-F1

1,020,000تومان 948,600تومان 1,020,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,250,000تومان 1,162,500تومان 1,250,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,320,000تومان 1,227,600تومان 1,320,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,520,000تومان 1,413,600تومان 1,520,000تومان

ِDVR-108G-F1

8 کانال
ِDVR-108G-F1

1,620,000تومان 1,506,600تومان 1,620,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,980,000تومان 1,841,400تومان 1,980,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,320,000تومان 2,157,600تومان 2,320,000تومان

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1

2,450,000تومان 2,278,500تومان 2,450,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

2,760,000تومان 2,566,800تومان 2,760,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

2,860,000تومان 2,659,800تومان 2,860,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,980,000تومان 2,771,400تومان 2,980,000تومان