دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

NVR2

8 کانال
NVR2

742,500تومان 668,250تومان 742,500تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,485,000تومان 1,650,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,850,904تومان 2,056,560تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,891,296تومان 2,101,440تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,039,796تومان 2,266,440تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,303,400تومان 2,073,060تومان 2,303,400تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,518,560تومان 2,266,704تومان 2,518,560تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,728,440تومان 2,455,596تومان 2,728,440تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,313,200تومان 2,981,880تومان 3,313,200تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,474,240تومان 3,126,816تومان 3,474,240تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,986,400تومان 3,587,760تومان 3,986,400تومان