دستگاه ضبط NVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,335,600تومان 1,202,040تومان 1,335,600تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,500,000تومان 1,350,000تومان 1,500,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

1,869,600تومان 1,682,640تومان 1,869,600تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

1,910,400تومان 1,719,360تومان 1,910,400تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,060,400تومان 1,854,360تومان 2,060,400تومان

DS-7604NI-K1/4P

4 کانال
DS-7604NI-K1/4P

2,094,000تومان 1,884,600تومان 2,094,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,289,600تومان 2,060,640تومان 2,289,600تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,480,400تومان 2,232,360تومان 2,480,400تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,012,000تومان 2,710,800تومان 3,012,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,158,400تومان 2,842,560تومان 3,158,400تومان

DS-7608NI-K2/8P

8 کانال
DS-7608NI-K2/8P

3,624,000تومان 3,261,600تومان 3,624,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,226,400تومان 3,803,760تومان 4,226,400تومان