دستگاه ضبط DVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط DVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B04-I

۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-104G-F1

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B08-I

۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204G-F1

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-108G-F1

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208G-F1

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-F1

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204Q-K1

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-116G-F1

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-F1

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-204U-K1

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-F1

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

ِDVR-216G-F1

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DH-XVR1B16-I

۴,۳۱۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K1

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208Q-K2

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F1

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-F1

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-208U-K1

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-F2

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K1

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216Q-K2

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-F2

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-216U-K2

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط DVR

DVR-232Q-K2

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 1 2 3  
4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال ,

فیلتر براساس

برند :

هایک ویژن

داهوا

های لوک

انواع دستگاه ضبط DVR

4 کانال

8 کانال

16 کانال

32 کانال