دستگاه ضبط DVR 4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4 5  

204Q-F1

4 کانال
204Q-F1

1,149,000تومان 1,034,100تومان 1,149,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DS-7208HGHI-F2

8 کانال
DS-7208HGHI-F2

1,485,000تومان 1,336,500تومان 1,485,000تومان

DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال
DS-7204HUHI-F1/N

1,540,000تومان 1,386,000تومان 1,540,000تومان

204U-F1

4 کانال
204U-F1

1,778,000تومان 1,600,200تومان 1,778,000تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,800,000تومان 1,620,000تومان 1,800,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,872,288تومان 2,080,320تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,214,960تومان 1,993,464تومان 2,214,960تومان

DS-7204HUHI K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI K1/P

2,704,680تومان 2,434,212تومان 2,704,680تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,827,000تومان 2,544,300تومان 2,827,000تومان

216Q-F1

16 کانال
216Q-F1

3,178,000تومان 2,860,200تومان 3,178,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,356,760تومان 3,021,084تومان 3,356,760تومان